2018 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) BAŞVURU SÜRECİ

1- GENEL BİLGİ

 • Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 22 Nisan 2018 tarihinde 81 il merkezinde yapılacaktır.
 •  Başvurular 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır. ( Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru 13-14 Mart 2018 tarihlerinde alınacaktır.)
 • Kuraya başvuracak adayların başvuruları 2-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. (Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru 29-30 Mayıs 2018 tarihlerinde alınacaktır.)
 • 2012 ÖMSS ile 2014 ve 2016 EKPSS'ye başvurup kaydı alınan adaylardan bilgilerinde düzeltme veya değişiklik olmayanlar için TEKRAR Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR, adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden kayıtlarını YENİLEYECEKTİR.
 • İlk defa sınava girecek adaylar ile 2012 ÖMSS, 2014 ve 2016 EKPSS'ye girip ENGEL DURUMU DEĞIŞEN adaylar için Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENECEKTIR.  
 • 2012 ÖMSS ile 2014 ve 2016 EKPSS'ye başvurup EĞİTİM DURUMU ile diğer bilgilerinde düzeltme ve değişiklik talep eden adaylar, EKPSS kılavuzundaki bilgiler doğrultusunda ÖSYM Başvuru Merkezlerinde kayıtlarını yenileyecektir. Ayrıca bir Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi almalarına GEREK YOKTUR.
 • "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun alınmış °1/440 ve üzeri Engelli Sağlık Kurulu Raporu olan tüm başvurular kabul edilecektir. Raporlarda ÇALISABİLİR İBARESİ ARANMAYACAKTIR. "ÇALIŞAMAZ" ibareli raporların atama sürecinde yenilenmesinin gerekli olabileceği adaya hatırlatılacaktır.
 • Sınav başvuru sürecinde geçerli süreli raporlar kabul edilecektir.
 • 65 yaşını dolduran engelli adayların EKPSS/KURA 'ya başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • EKPSS'ye ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi), yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun veya EKPSS'nin geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir.
 • EKPSS/Kuraya yurt dışında eğitimleri tamamlamış olan engelli adaylar ile yurt dışında bir eğitim kurumundan EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabileceklerdir.
 • Adaylara Ön Kabul ve Taahhüt Belgesini aldıktan sonra diğer gerekli olan belgelerle birlikte EICPSS kılavuzundaki bilgiler doğrultusunda ÖSYM Başvuru Merkezine başvurmaları ve sınav ücretini ödemeleri gerektiği hatırlatılacaktır.
 • İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifrerni Unuttum" alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmalan (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya pasaportları ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenmiş, ancak sınav başvuru süreci ile ilgili sıkıntı yaşayan adaylan ÖSYM çağrı merkezine (444 67 96) yönlendirilecektir.
 • Bilindiği üzere, 2012 ÖMSS ile 2014 ve 2016 EKPSS'nin yapıldığı yıllarda ulaşım problemi yaşayan engelli adayların ulaşımı konusunda İl Müdürlüklerimiz koordinatörlüğünde çalışma yapılmıştı. 22 Nisan 2018 tarihinde yapılacak EKPSS için engelli adayların sınav merkezine ulaşımı konusunda planlama= yapılması amacıyla; sınav merkezine ulaşım konusunda yardım talep eden adayların iletişim bilgilerinin kaydının alınması gerekmektedir.
 
 
Başvuru Sırasında Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler 
 
 • Özürlülük ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlar' Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun, %40 ve üzerinde engelli olduğu belirtilmişolan Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
 • Öğrenim durumu, diploma veya mezuniyet durumunu gösterir resmi belge,
 • Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
 • Adayın engel grubunu veya durumlarını gösteren diğer belgeler (eğer var ise RAM raporları)
 • EKPSS Aday Başvuru Formu

Sonraki Sayfa: Münazara Yarışmasına Bursa'dan Katılan Çocuklarımız Türkiye İkincisi Oldular

Önceki Sayfa : Karacabey Muhtarlarına Şiddetle Mücadele Anlatıldı