Kuruluş Müdürlerinin Dikkatine Personel İhtiyaç Analizi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarıyla desteklenen “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında (EuropeAid/136124/IH/SER/TR)” Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projenin “1.8 Personel İhtiyaç Analizinin Yapılması” başlıklı faaliyeti adı altında ekteki anketin Kuruluş Müdürlerince doldurularak 14.08.2017 Pazartesi Saat 14:00’a kadar elektronik ortamda İl Müdürlüğümüz eposta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
İrtibat: Mehmet TUNCEL

Yönetici Analiz Soruları