İŞKUR Engelli Proje Çağrısı


Engellilerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik isteklerinin gerçekleşmesi amacıyla sunacakları projelerinin yanında Sivil Toplum Kuruluşları ve kurum ve kuruluşlarımızca engellilerimizin iş bulmasını kolaylaştıracak destek teknolojilerine, engellilerimizin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması, engellilerimizin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim almalarına imkan sağlayacak ve işgücü piyasası içinde çalışma imkanı olmayan engelli bireylerin desteklenmesi amacıyla korumalı işyerinin kurulması desteğine yönelik projeler ile eski hükümlü vatandaşlarımızdan kendi işlerini kurmak isteyenlerin projelerine engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonu ile destek verilebilecektir.
          Desteğin amacı; engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarına, engellilerimizin mesleki eğitim alarak istihdam edilmelerine ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Konu ile ilgili bilgi notumuz ekte gönderilmiştir.
          Engellilerimizin, eski hükümlülerimizin, sivil toplum kuruluşlarının, kurum ve kuruluşların hazırladıkları projeleri 11 Aralık 2017 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze teslim etmeleri halinde değerlendirmeye alınacak olup, başvuru rehberi, başvuru formu ve eklerine www.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilecek ve İl Müdürlüğümüz Proje Ofisinden gerekli destek alınabilecektir.
          
ENGELLİ ve ESKİ HÜKÜMLÜ PROJE ÇAĞRISI
Kurumumuz tarafından engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, yine engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere; Engelli Çalıştırmayan İşverenlere uygulanan İdari Para Cezalarını Değerlendirmeye Yetkili Komisyon Fon” kaynağından  destek verilecektir.
STK, belediye, kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör işyerleri ile kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler, 11 Aralık 2017 tarihine değin İl Müdürlüğümüze projelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Engellilerimize yönelik Projelere Sağlanacak Destekler;
*Engelli Kendi İşini Kurma Projeleri: Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler; toplam 50.000 TL ye kadar hibe kapsamında desteklenmektedir.
*Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projeleri:  Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler; brüt asgari ücretin 15 katına  kadar hibe kapsamında desteklenmektedir.
* Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler: Özel sektör işyerleri, belediyelerin uzun süreli engelli istihdam etmelerini sağlamak üzere engellinin işini yapmasını sağlayacak veya kolaylaştıracak araçlar, techizatlar destek teknolojileri alt başlığı ile finanse edilecektir.
* Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler: Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projelerde engelli başına 35 TL idari gider başta olmak üzere ulaşım gideri, yardımcı personel  vb.  ödeme destekleri yapılacaktır.
* Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler: Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim kurs giderleri karşılanacaktır.
* Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler: İşgücü piyasasında normal şartlar altında çalışma imkanı kısıtlı olan zihinsel ve ruhsal engelli kişilere istihdam ortamları oluşturulması amacıyla oluşturulan Korumalı İşyerlerine  Kuruluş Sermaye Desteği olarak  En fazla 150 bin TL, Engelli Ücret Desteği olarak  12 ay boyunca brüt asgari ücret, İşletme Gider Desteği olarak ta 12 ay boyunca fatura bedellerinin %60’ı desteklenecektir.
 
 


Sonraki Sayfa: Eğitim Durumlarına Yönelik Faaliyetler Takip Formu

Önceki Sayfa : 0-6 Yaş Çocuk Aile Odaklı Hizmetlerden Yararlandırılması