ASDEP Mülakat Sonucu İşe Başlayacak Asil Personel Dikkatine

     ASDEP Mülakat Sonucuna Göre İşe Başlayacak Asil Personelin Aşağıda İstenen Belgeleri Osmangazi Sosyal Hizmet Merkezi 25 Nolu Satın Alma Servisi’ne En Geç 06.10.2017 Cuma Günü (yarın) Saat 14:30’a Kadar Teslim Etmeleri Gerekmektedir.

İstenen Belgeler
 

  1. İkametgah
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  3. Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden de alınabilir)
  4. Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden de alınabilir)
  5. Diploma Fotokopisi
  6. KPSS Sonuç Belgesi
  7. ASDEP Mülakat Sonuç Belgesi
  8. Dörder Adet Yeni Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf

Sonraki Sayfa: ASDEP Mülakat Sonuçları

Önceki Sayfa : Eğitim Durumlarına Yönelik Faaliyetler Takip Formu