2017 ASDEP BAŞVURU İLANI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” (ASDEP) - DANIŞMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR
 
GENEL BİLGİLER
Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 34 Danışma-Yönlendirme (22 Osmangazi Sosyal Hizmet Merkezi, 6 İnegöl Sosyal Hizmet Merkezi, 6 Gemlik Sosyal Hizmet Merkezi) Elemanı alımı yapılacaktır. 
 
BAŞVURU ŞARTLARI 
1) Türk vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7) Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9) ÖSYM tarafından 2015-2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- Başvuru Formu
3-Diploma Aslı ve Fotokopisi
4-2015-2016 KPSS Sonuç Belgesi
5- E-Devletten Diploma Sorgulama Belgesi

Not: Başvurular 16 Mart –31 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; Adayları İlanda belirtilen evrakları hazırlayarak Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 

Sonraki Sayfa: Ohal Bürosu İtiraz Başvuruları Duyurusu

Önceki Sayfa : Bursa Engelliler İstihdam Buluşması